Newyddion & Hysbysebion

Gwahoddir tendrau gan ymgymerwyr

Gwahoddir tendrau gan ymgymerwyr i:

  • Gynnal a chadw mynwentydd a/neu
  • Cynnal a chadw llwybrau a/neu
  • Torri gwair Cae Chwarae Penmorfa a/neu
  • Man waith cynnal a chadw yn y gymuned

i ddechrau 1 Mai 2021 am gyfnod o flwyddyn gyda’r opsiwn o estyniad am 2 flynedd ychwanegol.  Dyddiad cau tendrau 30 Ebrill 2021

Am fanylion pellach o’r gwaith a chopi o’r dogfennau tendr, cysylltwch gyda’r Clerc:

Liz Watkin,
Tŷn Lôn Bethel,
Caernarfon,
Gwynedd LL55 1UW

Ffôn:   07799026791/01248 671243
E-bost: cyngordolbenmaen@btinternet.com

 

Gwahoddir tendrau gan ymgymerwyr