Newyddion & Hysbysebion

Rhoddion Ariannol

Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol gan fudiadau o fewn dalgylch y Cyngor.

Bydd angen gyrru

  • Ffurflen Gais am Gymorth Ariannol y gellir ei lawr lwytho neu gael copi trwy gysylltu â’r Clerc;
  • Mantolen Ariannol Gyfredol.

at y Clerc – Liz Watkin, Tyn Lôn, Bethel, Caernarfon. LL55 1UW neu cyngordolbenmaen@btinternet.com.

Dyddiad cau’r ceisiadau 31 Rhagfyr 2021.  Ni ystyrir unrhyw gais ar ôl y dyddiad yma.

Rhoddion Ariannol