Newyddion & Hysbysebion

Rhybudd o ganlyniad archwiliad y flwyddyn yn diweddu ar 31 mawrth 2021

RHYBUDD O GANLYNIAD ARCHWILIAD
(DEDDF ARCHWILIO CYHOEDDUS (CYMRU) 2004
RHEOLIADAU ARCHWILIO A CHYFRIFO (CYMRU) 2014)

Cyngor Cymuned Dolbenmaen

Y mae RHYBUDD yn cael ei roddi bod yr archwiliad ar gyfer y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2021 wedi ei gwblhau ar 26 Ionawr 2022 ac mae’r cyfrifon yn awr ar gael i etholwyr lleol eu harchwilio yn unol ag Adran 29 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Mae’r wybodaeth angenrheidiol fel y’i diffinnir gan Adran 18 Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 yn cael ei harddangos yn Adran Cyllid y wefan.

Os nad yw’r wybodaeth angenrheidiol wedi’i harddangos wrth ochr yr hysbysiad hwn, bydd ar gael i’w harolygu drwy apwyntiad am 14 diwrnod o ddyddiad yr hysbyseb.

I drefnu i gael edrych ar y cyfrifon, cysylltwch â:

Clerc y Cyngor
cyngordolbenmaen@btinternet.com
01248 671243/07799026791

rhwng 10 a 7.00 o’r gloch

Dyddiedig:    21  Chwefror 2022
Liz Watkin
(Swyddog Cyllido Cyfrifol)

Rhybudd o ganlyniad archwiliad y flwyddyn yn diweddu ar 31 mawrth 2021