Newyddion & Hysbysebion

Seddi Wag Achlysurol – Ward Garndolbenmaen a Pentrefelin

SEDDI WAG ACHLYSUROL – WARD GARNDOLBENMAEN A PENTREFELIN

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o sedd wag achlysurol mewn swydd Cynghorydd yn ward Garndolbenmaen a Chynghorydd yn ward Pentrefelin ar Gyngor Cymuned Dolbenmaen.

Cynhelir etholiad i lenwi’r seddi gwag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r wardiau uchod i’r: Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Gwener,30 Rhagfyr, 2022.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan y Cyngor Cymuned.

Eleri Davies
Clerc y Cyngor
Dyddiedig 12 Rhagfyr 2022

Hysbyseb Seddi Wag Achlysurol – Ward Garndolbenmaen a Pentrefelin

Seddi Wag Achlysurol – Ward Garndolbenmaen a Pentrefelin