Cysylltu

Sut i gysylltu â ni

Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

Liz Watkin
Clerc Cyngor Cymuned Dolbenmaen
Tyn Lôn
Bethel
Caernarfon, Gwynedd
LL55 1UW

 

Rhif ffôn Ffôn: 01248 671243

Ffôn symudol: 07799026791

E-bost: cyngordolbenmaen@btinternet.com

Newyddion & Hysbysebion

RHYBUDD O GANLYNIAD
ARCHWILIAD
(DEDDF ARCHWILIO CYHOEDDUS (CYMRU) 2004
RHEOLIADAU ARCHWILIO A CHYFRIFO (CYMRU) 2014)

Rhybudd o ganlyniad archwiliad

HYSBYSIAD O BENNU DYDDIAD AR GYFER ARFER HAWLIAU ETHOLWYR:
Cyngor Cymuned Dolbenmaen
Y flwyddyn sy’n diweddu 31 Mawrth 2019

Darllenwch fwy

Ymwelwch â’r dudalen Cysylltu er mwyn cysylltu gyda’r Cyngor.

Fwy o Newyddion & Hysbysebion >>

Cysylltu