Cysylltu

Sut i gysylltu â ni

Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

Liz Watkin
Clerc Cyngor Cymuned Dolbenmaen
Tyn Lôn
Bethel
Caernarfon, Gwynedd
LL55 1UW

 

Rhif ffôn Ffôn: 01248 671243

Ffôn symudol: 07799026791

E-bost: cyngordolbenmaen@btinternet.com

Newyddion & Hysbysebion

Ceisiadau am gymorth ariannol

Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol gan fudiadau o fewn dalgylch y Cyngor.

Bydd angen gyrru llythyr cais a Mantolen Ariannol Gyfredol at y Clerc – Liz Watkin, Tyn Lôn, Bethel, Caernarfon. LL55 1UW neu cyngordolbenmaen@btinternet.com.

Dyddiad cau’r ceisiadau 31 Rhagfyr 2020.  Ni ystyrir unrhyw gais ar ôl y dyddiad yma.

Cyngor Cymuned Dolbenmaen
Cyfarfod Blynyddol Rhithiol

Nos Iau 3ydd o Fedi 2020 am 7 o’r gloch yr hwyr

Gellir ymuno trwy gysylltu â’r Clerc

01248 671243/07799026791
neu
cyngordolbenmaen@btinternet.com

RHYBUDD O GANLYNIAD
ARCHWILIAD
(DEDDF ARCHWILIO CYHOEDDUS (CYMRU) 2004
RHEOLIADAU ARCHWILIO A CHYFRIFO (CYMRU) 2014)

Rhybudd o ganlyniad archwiliad

Fwy o Newyddion & Hysbysebion >>

Cysylltu