Dogfennaeth

Mynwentydd

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am gynnal a chadw’r mynwentydd canlynol:

  • Mynwent Bethel, Golan
  • Mynwent Prenteg, Prenteg
  • Mynwent Llanfihangel-y- Pennant, Cwm Pennant
  • Hen Fynwent Ty’n Llan, Penmorfa
  • Mynwent Uwch y Llyn, Pentrefelin

Bydd y Cynghorwyr yn cynnal arolwg o’r mynwentydd er mwyn cadw golwg ar eu cyflwr, gweld a oes angen gwneud unrhyw waith, a gwneud yn siŵr bod y beddi’n ddiogel.

 

Rheolau Mynwentydd 2016

Burial rules 2016

Ffioedd Claddu 2017

Cofnodion

Ebrill 2022 ( Agenda )
Mai 2022 ( Agenda )
Mehefin 2022 ( Agenda )
Gorffennaf 2022 ( Agenda )
Cyfarfod Blynyddol Gorffennaf  (Agenda )
Medi 2022 ( Agenda )
Hydref 2022 ( Agenda | Crynodeb )
Tachwedd 2022 ( Agenda | Crynodeb )
Rhagfyr 2022 ( Agenda )
Ionawr 2023 ( Agenda )
Chwefror 2023 ( Agenda )
Mawrth 2023 ( Agenda )

Ebrill 2020 ( Agenda )
Mai ( Agenda )
Mehefin ( Agenda )
Gorffennaf ( Agenda )
Medi ( Agenda )
Cyfarfod Blynyddol – Medi ( Agenda )
Hydref ( Agenda )
Tachwedd ( Agenda )
Rhagfyr ( Agenda )
Ionawr 2021 ( Agenda )
Chwefror 2021 ( Agenda )
Mawrth 2021 ( Agenda )

Newyddion & Hysbysebion

Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol gan fudiadau o fewn dalgylch y Cyngor.

Bydd angen gyrru

Ffurflen Gais am Gymorth Ariannol y gellir ei lawr lwytho o wefan y Cyngor neu gael copi trwy gysylltu â’r Clerc;

• Mantolen Ariannol Gyfredol.

at y Clerc Eleri Davies, Cartrefle, Bryncir, Gwynedd. LL51 9LX neu e-bost cyngordolbenmaen@outlook.com

Dyddiad cau’r ceisiadau 31 Rhagfyr 2022. Ni ystyrir unrhyw gais ar ôl y dyddiad yma.

Applications are invited from organisations within the Council area for financial assistance.

You will need to send

Application Form for Financial Assistance which can be downloaded or a copy can be received by contacting the Clerk.

• A current Balance Sheet.

to Eleri Davies, Clerk, Cartrefle, Bryncir, Gwynedd. LL51 9LX or by e-mail cyngordolbenmaen@outlook.com

Closing date for all applications 31 December 2022. Any applications received after this date will not be considered.

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Cymuned Dolbenmaen

Nos Iau 7fed o Orffennaf
am 7.00 pm
yng Nghanolfan Cymdeithasol Golan

Bydd cyfarfod mis Gorffennaf o’r Cyngor Cymuned yn dilyn y Cyfarfod Blynyddol

Agenda Cyfarfod Blynyddol 7fed o Orffennaf 2022

 

Fwy o Newyddion & Hysbysebion >>

Dogfennaeth