Dogfennaeth

Mynwentydd

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am gynnal a chadw’r mynwentydd canlynol:

  • Mynwent Bethel, Golan
  • Mynwent Prenteg, Prenteg
  • Mynwent Llanfihangel-y- Pennant, Cwm Pennant
  • Hen Fynwent Ty’n Llan, Penmorfa
  • Mynwent Uwch y Llyn, Pentrefelin

Bydd y Cynghorwyr yn cynnal arolwg o’r mynwentydd er mwyn cadw golwg ar eu cyflwr, gweld a oes angen gwneud unrhyw waith, a gwneud yn siŵr bod y beddi’n ddiogel.

 

Rheolau Mynwentydd 2016

Burial rules 2016

Ffioedd Claddu 2017

Cofnodion

Ebrill 2022 ( Agenda )
Mai 2022 ( Agenda )
Mehefin 2022 ( Agenda )
Gorffennaf 2022 ( Agenda )
Cyfarfod Blynyddol Gorffennaf  (Agenda )
Medi 2022 ( Agenda )
Hydref 2022 ( Agenda | Crynodeb )
Tachwedd 2022 ( Agenda | Crynodeb )
Rhagfyr 2022 ( Agenda | Crynodeb )
Ionawr 2023 ( Agenda | Crynodeb )
Chwefror ( Agenda | Crynodeb )
Mawrth 2023 ( Agenda | Crynodeb )

Ebrill 2020 ( Agenda )
Mai ( Agenda )
Mehefin ( Agenda )
Gorffennaf ( Agenda )
Medi ( Agenda )
Cyfarfod Blynyddol – Medi ( Agenda )
Hydref ( Agenda )
Tachwedd ( Agenda )
Rhagfyr ( Agenda )
Ionawr 2021 ( Agenda )
Chwefror 2021 ( Agenda )
Mawrth 2021 ( Agenda )

Newyddion & Hysbysebion

Ymwelwch â’r dudalen Cysylltu er mwyn cysylltu gyda’r Cyngor.

Fwy o Newyddion & Hysbysebion >>

Dogfennaeth