Cysylltu

Sut i gysylltu â ni

Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

Ms Eleri Davies
Clerc Cyngor Cymuned Dolbenmaen
Cartrefle
Bryncir
Gwynedd LL51 9LX

Rhif Ffôn: 07557125477

E-bost: cyngordolbenmaen@outlook.com

Newyddion & Hysbysebion

The Annual General Meeting of Dolbenmaen Community Council will be held in Y Ganolfan, Pentrefelin, on Thursday evening 4th May at 7 o’clock.

The meeting will be held through the medium of Welsh. If you wish to attend and require the services of a translator, please contact the Clerk by e-mail or telephone before the 26th of April- cyngordolbenmaen@outlook.com / 07557125477.

Deddf Llywodraeth Leol 1972

Cyngor Cymuned Dolbenmaen

HYSBYSIAD O GYFARFOD BLYNYDDOL

HYSBYSIR TRWY HYN

y cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Dolbenmaen yn Y Ganolfan, Pentrefelin, ar nos Iau’r 4ydd o Fai 2023 am 7 o’r gloch yr hwyr.

Cynhelir y cyfarfod drwy gyfrwng y Gymraeg. Gofynnir i chi gysylltu ar Clerc – cyngordolbenmaen@outlook.com / 07557125477 cyn y 26ain o Ebrill os bydd angen gwasanaeth cyfieithu arnoch.

The Annual General Meeting of Dolbenmaen Community Council will be held in Y Ganolfan, Pentrefelin, on Thursday evening 4th May at 7 o’clock.

The meeting will be held through the medium of Welsh. If you wish to attend and require the services of a translator, please contact the Clerk by e-mail or telephone before the 26th of April- cyngordolbenmaen@outlook.com / 07557125477.

 

Ymwelwch â’r dudalen Cysylltu er mwyn cysylltu gyda’r Cyngor.

Fwy o Newyddion & Hysbysebion >>

Cysylltu